chertifikimi iam power

BORDI DREJTUES NË IAM POWER

Mimoza Thaqi- CEO/Themeluese e Iam Power

Avni Thaqi- CEO Iam Power

Nëse deri më sot asgjë nuk ju ka ndihmuar nga librat që keni lexuar, ose trajnimet që keni ndjekur ndoshta është koha të BËNI trajnime një në një me një nga trajnerët tonë motivues.

Gjithkush ka nevojë për dikë që t’i udhëzojë, trajnojë dhe mentorojë në versionet e tyre më të mira. Pra identifikoni një person që ka arritur atë lloj suksesi të brendshëm dhe të jashtëm që dëshironi.

Për ata prej jush që kanë nevojë për një mënyrë të menjëhershme për të pastruar energjitë negative, të bëhen të qartë, të kenë besim dhe të vibrojnë, por pa përgatitje dhe punë të palodhur, unë rekomandoj përzemërsisht Formulën Iam Power, dhe trajnerët e mrekullueshëm si Mentorët tuaj.

Shikoni Formulën e Çuditshme në Iam Power