Current Status
Not Enrolled
Price
963
Get Started
or

KY TRAJNIM ËSHTË I NDARË NË 6 MUAJ​
PER ÇDO MUAJ NDIQNI SECILIN TRAJNIM DHE BËNI USHTRIMET

ÇFARË PËRMBAN KY KURS

  1. Biznesi Fillestar, STARTUP
  2. Trajnimi për Biznes–Seminari Ëndrave 1-Hyrës
  3. Trajnimi për Biznes–Seminari Ëndrave 2-Mesatar
  4. Trajnimi për Biznes-Seminari Ëndrave 3-Avancuar
  5. Përcaktimi i Qëllimit
  6. Si të fokusoheni në një Projekt në Kohë