Current Status
Not Enrolled
Price
369
Get Started
or
Kursi
Materials

GJATË DEKADËS SË FUNDIT, LIGJI I TËRHEQJES KA POPULLARIZUAR IDENË SE MENDIMET TONA FORMOJNË REALITETIN TONË. ME FJALË TË THJESHTA, MENDIMET POZITIVE OSE NEGATIVE MUND TË SHFAQEN NË JETËN TONË. KY KONCEPT NUK DUHET TË NGATËRROHET ME LIGJIN E MIRËNJOHUR TË “TËRHEQJES” (I NGJASHËM, POR JO KREJT I NJËJTË).

LEXO MË SHUMË

“Ligji I Supozimit Ju Inkurajon Të Përqafoni Ndjenjat Që Lidhen Me Arritjen E Qëllimeve Tuaja Sikur T’i Keni Përmbushur Ato Tashmë.”

Tako Mjeshtërinë
Tënde

ZOTËRO ÇDO GJË NË
MËNYRË TË PASHMANGSHME

https://iampower.al/manifestimi-dhe-ligji-i-supozimit/: MANIFESTIMI DHE LIGJI I SUPOZIMIT

Gjatë dekadës së fundit, Ligji i Tërheqjes ka popullarizuar idenë se mendimet tona formojnë realitetin tonë. Me fjalë të thjeshta, mendimet pozitive ose negative mund të shfaqen në jetën tonë.

Megjithatë, kjo mendësi ndonjëherë mund të dështojë, veçanërisht nëse fuqizon mendimet negative të rriten dhe të bëhen reale. Ideja e përgjithshme që qëndron pas Ligjit të Tërheqjes është se “të ngjashmet tërheqin të ngjashmit”, gjë që mund t’ju bëjë të besoni se çdo mendim negativ mund të çojë në rezultate negative.

Me Ligjin e Supozimit, nuk keni nevojë të monitoroni në mënyrë obsesive sesi mendimet tuaja formojnë realitetin tuaj.

Në vend të kësaj, ju mund të shijoni udhëtimin, pasi ai është i rrënjosur në besimin se ajo që dëshironi tashmë është e destinuar për ju. Dhe sinqerisht, kush mund të provojë se nuk është kështu?

Duke jetuar jetën me këtë ndjenjë të sigurt të njohurive, ju mund t’i kaloni sfidat e jetës me besim se jeni në rrugën e duhur dhe përfundimisht, gjithçka që dëshironi do të jetë e juaja – në të vërtetë, tashmë është, edhe nëse nuk është realizuar ende.

Temat E Seminarit

 1. Vetëdija për Mënyrat si Krijojmë Jetën tonë.

 2. Fuqia e Ligjit të Supozimit- ushtrim praktik

 3. Dëshira e Zjartë, dhe cila dëshirë manifestohet.

 4. E vërteta që ju liron-Si të Përdorim Energjinë Pozitive për të Arritur Qëllimet,

 5. Vëmendje dhe Kujdes në këtë pikë.

 6. Qëndrimi i një fitimtari

 7. Pregaditja për manifestim- Krijimi i jetës sonë

 8. Pengesat që nuk lejojnë manifestimin

 9. Kontrolli dhe pranimi

 10. Mënyra e lehtë e manifestimit

 11. Mënyrat esenciale, të duhura për vullnetin e lirë, këmbënguljen, dështimin.

 12. Testemoniale të Anëtarëve në Iam Power

 13. Besimi, Fati dhe Përulësia.

 

Çfarë Përfshin Ligji I Supozimit?

1 ZOTËRONI DIÇKA

LIGJI I SUPOZIMIT PARASHTRON QË DUKE BESUAR VËRTET SE TASHMË ZOTËRONI DIÇKA, NË MËNYRË TË PASHMANGSHME DO TA ARRINI ATË.

2 BIND MENDJEN

KUR ZBATONI LIGJIN E SUPOZIMIT PËR QËLLIMET TUAJA TË JETËS, JU NË THELB E BINDNI MENDJEN TUAJ SE GJITHÇKA QË DËSHIRONI ËSHTË TASHMË NJË PJESË E REALITETIT TUAJ.

3 PËRJETO EMOCIONET

NË VEND QË THJESHT TË DISKUTONI PËR DËSHIRAT TUAJA, JU ZHYTENI NË EMOCIONET QË DO TË PËRJETONIT NËSE ATO DËSHIRA DO TË ISHIN PËRMBUSHUR TASHMË.

4 NDJEJ SUKSESIN

DUKE I KUSHTUAR KOHË PËRJETIMIT DHE MISHËRIMIT TË EMOCIONEVE TË SUKSESIT TUAJ, JU MËSONI TË RREZATONI ENERGJINË E ATIJ SUKSESI NË TË GJITHË MJEDISIN TUAJ.

5 RREZATO ENERGJINË

DUKE I KUSHTUAR KOHË PËRJETIMIT DHE MISHËRIMIT TË EMOCIONEVE TË SUKSESIT TUAJ, JU MËSONI TË RREZATONI ENERGJINË E ATIJ SUKSESI NË TË GJITHË MJEDISIN TUAJ.

6 INTEGRO LIGJIN

NDËRSA E BËNI LIGJIN E SUPOZIMIT NJË PJESË TË PAVETËDIJSHME, INTEGRALE TË JETËS SUAJ TË PËRDITSHME, DO TË HABITENI SE SA MË TË FUQISHME BËHEN AFTËSITË TUAJA TË MANIFESTIMIT.