Current Status
Not Enrolled
Price
399
Get Started
or
Kursi
Materials

Kujdesi ndaj vetes është e drejta më hyjnore në këtë tokë. Ndaj ju jeni këtu, që të kujdeseni për tempullin tuaj, trupin dhe mendjen. Kështu do të jeni në gjendje të kujdeseni edhe për të tjerët rreth jush.Puna jonë studimore dhe kërkimore fokusohet në fushat e filozofisë së suksesit,komunikimit,biznesit dhe psikologjisë së aplikuar.

Pikat kyçe të këtij programi janë:

1. Këtu shfaqen shkaqet e trashëguara që nuk ju lejojnë të lironi aftësitë tuaja për pasurim shpirtëror dhe ​material.

2. Qëllimi i Nivelit dy është ti lironi këto potenciale, gjë që do të ndodh në trajnimin më të fundit dy mujor në Iam Power.

3. Si ti shisni çdo gjë gjithkujt!

4. Arti i komunikimit.

5. 259 Trajnime për Sukses në Jetë

Një nga aftësitë më të rëndësishme të jetës, për të zotëruar është komunikimi me të tjerët dhe nuk është diçka që mësohet zakonisht në një plan-program shkollor. Më e rëndësishmja në jetën tuaj është aftësia juaj për të komunikuar. E gjithë jeta jonë është thjesht një seri bisedash dhe pasuria e pakufizuar është aq e thjeshtë sa përdorimi i fjalëve të duhura për t’u zbuluar këtu. Këto fjalë funksionojnë si me magji!

Duke qenë pjesë e pagesës me këste mujore ju keni akces javor në zoomet e Gëzim dhënjes

1. Këtu shfaqen shkaqet e trashëguara që nuk ju lejojnë të lironi aftësitë tuaja për pasurim shpirtëror dhe ​material.

2. Qëllimi i Nivelit dy është ti lironi këto potenciale, gjë që do të ndodh në trajnimin më të fundit dy mujor në Iam Power.

3. Si ti shisni çdo gjë gjithkujt!

4. Arti i komunikimit.