Current Status
Not Enrolled
Price
97
Get Started
or

Mirë se erdhët në trajnimin:

“SI TË FOKUSOHEMI NË 1 PROJEKT NË KOHË! NJË DËSHIRË NË KOHË! NJË QËLLIM NË KOHË”!

Lloji: Kurs on-line

Kohëzgjatja: 3 orë (vetë-mësim)

Përfitoni: Çertifikatë

Gjuha: Shqip

Niveli: Hyrës

Aksesi: Përgjatë gjithë jetës

Shkathtësitë esenciale për biznes

(Pse është i rëndësishëm Fokusimi juaj për Sukses?) Një hyrje në aftësitë më thelbësore të biznesit dhe artin e menaxhimit efektiv të kohës.

Shkathtësitë që do të mësoni:

  • Bazat e përqëndrimit dhe vëmendjes tuaj mbi një temë të caktuar, në një kohë kur po punoni me shumë plane praktike për mjeshtërimin e atij subjekti.
  • Si të bashkëpunoni me të tjerët në atë mënyrë, ku do t’ju duhet të përdorni gjithë njohurinë e tij për të realizuar planet dhe qëllimet tuaja.

Çfarë përmban ky kurs?

3 Orë Video

Prezantim me shkrim i Kursit ( 81 Fletë)

Libër Pune ( 136 fletë)

Dy ligje të rëndësishme hyjnë në aktin e përqëndrimit të mendjes në dëshirën e dhënë.

Njëri është Ligji i Vetësugjerimit dhe tjetri është Ligji i Zakonit.

I pari është përshkruar hollësisht në leksionin e mëparshëm të këtij kursi,ndërsa tani do të përshkruajmë shkurtimisht ligjin e zakonit, pra të shprehisë.

Aq e rëndësishme është kjo per suksesin tuaj sa që do të habiteni se pse deri tani nuk keni vepruar kështu… Në këtë trajnim do të merrni esencën e fokusimit dhe nëse pas kësaj përsëri nuk keni fokus ose nuk keni seriozitet për jetën tuaj ose nuk i jepni aspak rëndësi se çfarë po ndodh me jetën tuaj, vetëm po jetoni sa për të jetuar…

100% On-line

Klikoni përmes përmbajtjes së kursit tërheqës dhe shumë të fuqishëm.

100% Vetë-mësim

Filloni menjëherë: Studioni kur, ku dhe sa shpejt të dëshironi.

-Mësoni një aftësi të re

Me seanca të të nxënit kompakt, ju do të mësoni një aftësi të re më shpejt se kurrë.

-Merrni certifikatën tuaj

Shkarkoni certifikatën tuaj personale pas përfundimit të këtij kursi.