Current Status
Not Enrolled
Price
144
Get Started
or
Kursi
Materials

Sipërmarrja: Nga Ideja e Biznesit te Veprimi

Çfarë përfshin:

4 Webinarët Javorë -Online në Zoom3.

Librin Udhërrëfyes si manual për biznesin tuaj.

Ky kurs është një hyrje në sferën emocionale të sipërrmarrjes. Një ndërthurrje brilante të aspekteve teorike dhe praktike në mendje. Ne mbulojmë fusha të rëndësishme për sipërrmarrjen për të lexuar dhe menduar dhe gjithashtu ofrojmë aktivitete praktike për të vënë në veprim mësimin tuaj. Ky kurs do t’ju ofrojë njohuri dhe aftësi të nevojshme për t’ju ndihmuar të ktheni idenë tuaj në realitet.

JAVA 1: hyrje në fushën emocionuese të sipërmarrjes.

JAVA 2: Rafinimi i ofertës suaj sipërmarrëse-MODELIMI

JAVA 3-Roli juaj si sipërmarrës-Aplikimi i modelimit

JAVA 4-Planifikimi për vitin përpara: plani i veprimit

Ne nuk supozojmë ndonjë njohuri ose përvojë paraprake. E vetmja gjë që ne kërkojmë nga ju është kureshtja për idenë për të qenë shefi i vetvetes tuaj, dhe një gatishmëri për të ndarë mendimet dhe idetë tuaja me shokët tuaj këtu. Duke ndjekur këtë kurs, ju do të drejtoheni në procesin e sipërmarrjes, duke filluar me zbulimin e vetvetes dhe krijimin e ideve. Deri në fund, ju do të keni një grup të ri aftësish dhe një plan të detajuar të gatshëm për vitin e ardhshëm. Kursi udhëhiqet nga: Mimoza Thaqi, Erisa Bujari dhe Dori Taci