Current Status
Not Enrolled
Price
39
Get Started
or
Kursi
Materials

https://www.mimozapower.com/copy-of-ofertat-2023

Video që shikuat ishte një pjesë e asaj që unë dhe Avniu kemi përjetuar në jetë, dhe ajo që do të dëgjoni nga këto audio do të jetë aq e fuqishme, aq jetë ndryshuese sa do që të keni dëgjuar, lexuar apo studiuar lidhur me ligjet-energjitë-frekuencat që janë aty për tu shfrytëzuar nga ne.

Pse deri më sot kjo nuk ka qenë aq e qartë për ju, pse ju vazhdimisht kërkoni të bëni gjënë e duhur, pse edhe kur e dini cila është nuk e bëni?

Në këto audio kemi vendosur ti ndajmë në:

5 Etapa Jetësore
5 Kodime
5 Formula

Quani si të doni, por frekuencat e tyre funksionojnë.

Do ti përdorni 1 nga 1 nëse do të keni rezultatet që unë dhe Avniu kemi arritur me përdorimin e tyre.

Në këtë set trajnimi kemi vendosur që këto 5 Kode ti përshkruajmë, ti qartësojmë që ju ti kuptoni dhe ti aplikoni kur ju të vendosni.

Audiot do të jenë të ndara në 5 audio.
Libri do të jetë në 5 Kapituj
Seminari në 5 faza.

Me këto 5-5-5 ju do të aktivizoni një ndryshim të madh të brendshëm ose të jashtëm. Në rastin e diçkaje të jashtme, mund të nënkuptojë se diçka në botën tuaj të jashtme do të ndryshojë, qoftë baza e shtëpisë, karriera apo marrëdhëniet në jetën tuaja të menjëhershme dhe lirinë.

Ky set është i disajnuar të jetë pjesë e jetës suaj si një nga astet më të mëdha në posedimin tuaj.

Unë dhe Avniu e kemi krijuar për ju dhe na ka kushtuar shumë para, shumë sfida, shumë sakrifica dhe shumë suksese.

Dhe nëse tani e kemi vendosur ta ndajmë me ju nuk dtth se ky set 555 do të jetë edhe në të ardhmen në shitje. 

E di se ju nuk mund ta besoni se ne e ndajmë këtë me ju. Por kur ti dëgjoni kur ti studioni dhe kur ti përdorni do të doni që nga fitimet e juaja të bëni donacione në Iam Power që sa më shumë njerëz ti dijnë këto kode.

Sepse do ta kuptoni çfarë dtth investimi në vete. 

Do ta kuptoni misionin tonë të qartë dhe do të doni të na mbështetni gjatë gjithë jetës suaj dhe do të bërtisni me zë të lartë te të gjithë që njihni që ti marrin këto audio.

Për ne nuk bën shumë dallim do ti merrni ose jo, sepse ne nuk mund të detyrojmë askënd të jetojë i lumtur dhe i pasur. Ne vetëm ndajmë atë që kemi mësuar dhe përdorur dhe që funksionon.