VETËVLERËSIMI!

Përpara se të vazhdoni me zbulimin tuaj të 13 hapave që çojnë në pasurinë e jetës, plotësoni vetëvlerësimin e mëposhtëm.

Ai përbëhet nga 20 pyetje

Nuk ka përgjigje të sakta apo të gabuara. Vetem ti do t’i shohin, prandaj përgjigjuni sa më sinqerisht të jetë e mundur. Pas këtij vlerësimi, do të merrni udhëzime se si të shënoni vetë.