PJESA 1 (1 minute pregaditje=kursen 3 minuta te exekutimit dhe 10 minuta te zhgenjimit)