Anketa para Seminarit

Anketa para Seminarit -” Komandoni Para dhe dashuri në Jetën Tuaj” / 18/19 Dhjetor 2021
Ne do të donim të dëgjonim nga ju dhe të mësojmë më shumë rreth jush dhe asaj që po prisni në programin -” Komandoni Para dhe dashuri në Jetën Tuaj “.

Ju lutemi plotësoni këtë anketë PARA fillimit të ngjarjes në mënyrë që ne t’ju njohim më mirë.