Privatësia dhe e Drejta Ligjore

Produktet tona që ofrohen në këtë faqe janë të Liçencuara dhe të mbrojtura me Ligj. Dublimi në çfarëdo forme për çfarëdo arsye është reptësisht i ndaluar ligjërisht.

Informatat që ju merrni nga IAM POWER-SUN AND STARS DOO

do të trajtohen si informacion Konfidencial, janë apo nuk janë të etiketuara si të tilla. Ju pranoni të mos kopjoni, të shfrytëzoni, të shitni, shpërndani ose përndryshe deklaroni asnjë informacion konfidencial me askënd përveç (a) anëtarëve të tjerë të  IAM POWER-SUN AND STARS DOO që janë në gjendje të mirë ose (b) në qoftë se kërkohet me urdhër gjyqësor ose qeveritar, por me kusht që ju ti keni dhënë IAM POWER-SUN AND STARS DOO arsyet me shkrim për një akt të tillë, dhe zbulimi i till i informacionit ti mundësojë IAM POWER-SUN AND STARS DOO  që të mbrojë informacionin Konfidencial.

Informacionet e Privatësisë

Privatësia juaj është e rëndësishme për ne. Kështu që ne kemi zhvilluar një Politikë të Privatësisë që përfshin informatat se si ne mbledhim, përdorim, shfaqim, transferojmë dhe rruajmë informacionin tuaj. 

Ju lutemi kushtoni pak kohë që të njoftoheni me kushtet e privatësisë dhe na lejoni të dimë nëse keni ndonjë pyetje. Informata juaj nuk do të përdoret ose jepet tek ndonjë palë e tretë pa lejen tuaj.

Mbledhja dhe Rruajtja e Informacionit Tuaj.

Informacionet Personale janë të dhëna që mund të përdoren për të kontaktuar dhe identifikuar në mënyrë unike një person.Juve do t’ju kërkohet që të ofroni informatat tuaja personale gjatë procesit që ju do të regjistroheni në Faqen apo Institutin tonë. Ne do të ndajmë informacionet tuaja vetëm brenda stafit për arsye informative. Ato gjithashtu mund të kombinohen me informacione tjera shtesë për të ofruar dhe përmirsuar produktet, shërbimet, përmbajtjet dhe promocionet tona.

Ja disa shembuj të disa informatave personale që ne i mbledhim dhe si ndoshta do mund ti përdornim ato.

Çfarë Informatash Personale Mbledhim

·         Kur ju krijoni llogari, bleni produkt, shkarkoni ndonjë të dhënë, regjistroheni për njoftime ose participoni në anketa online, ne Shitoren online të  IAM POWER-SUN AND STARS DOO, ne mund të mbledhim informacione të ndryshme, përfshirë Emrin dhe Mbiemrin tuaj, Adresën, Numrin e Telefonit, E-mail Adresëm, Preferencat për kontaktim. 

·         Ne nuk mbledhim apo rruajmë ndonjë informatë nga Kartela juaj Kreditore ose Debitore për asnjë arsye, ju i përdorni informatat e Kartelës suaj vetëm kur bleni ndonjë produkt apo shërbim dhe ato informata nuk ruhen apo mbahen nga ndonjë palë, përdoren vetëm për procesim pagese.

Si i përdorim ne Informatat Tuaja Personale

·         Informatat personale që ne mbledhim na lejojnë që t’ju mbajmë juve të njoftuar me produktet/shërbimet e fundit që ofron  IAM POWER-SUN AND STARS DOO, të dhënat, përditsimet dhe eventet e ardhëshme. Gjithashtu na ndihmon neve që të përmirësojmë shërbimet tona, përmbajtjet dhe promocionet. Nëse ju nuk doni të jeni në listën tonë, ju mund të çregjistroheni kur të doni duke i rifreskuar preferencat e juaja.

·         Ne gjithashtu përdorim informatat personale që të na ndihmojnë për të zhvilluar, dërguar dhe përmirsuar produktet tona.

·         Ndonjëherë ne mund të përdorim informatat tuaja për tju dërguar njoftime të rëndësishme, përfshirë komunikimet për blerjet dhe përshtypjet e juaja për produktet apo shërbimet. Për arsye se ky informacion është i rëndësishëm për bashkëveprimin tuaj me  IAM POWER-SUN AND STARS DOO, ju ndoshta nuk duhet të çregjistroheni për të pranuar këtë lloj informacioni.

IAM POWER-SUN AND STARS DOO

________________

Më datë                                                                                 

07,03,2019