Pa magji, pa hipnozë, pa medikamende. Vetëm me anë të zhvillimit personal, ne mund të ndryshojmë veten, dhe botën.

Doni të kuptoni më shumë?